Föreläsning i Storytelling på MIM – Marknadsföreningen i Malmö